Pharmacity đã bán thuốc điều trị Covid-19, bình ổn giá sản phẩm thiết yếu phòng dịch