Phẫu thuật bảo tồn mặt khớp trường hợp gãy liên lồi cầu xương cánh tay