Quảng Nam: Chỉ một nhà đầu tư đáp ứng năng lực xây dựng KDC Bàu Ốc Hạ

Liên danh Công ty TNHH Thuận An và Công ty TNHH Đầu tư 533 Miền Trung là nhà đầu tư duy nhất đáp ứng sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư Bàu Ốc Hạ (giai đoạn 1).

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ; đồng thời thông báo, hướng dẫn Liên danh Công ty TNHH Thuận An và Công ty TNHH Đầu tư 533 Miền Trung nộp hồ sơ trình chấp thuận nhà đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về Đầu tư và pháp luật khác có liên quan.

Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đăng tải thông tin kêu gọi đầu tư Khu dân cư Bàu Ốc Hạ (giai đoạn 1), xã Cẩm Hà, TP Hội An. Dự án có quy mô diện tích khoảng 11,3 ha. Tổng vốn đầu tư dự án 126,37 tỷ đồng. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến khoảng 92,86 tỷ đồng.

Mục tiêu đầu tư của Dự án nhằm đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu dân cư hoàn chỉnh theo quy hoạch, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế đô thị (nếu có), thiết kế nhà ở.

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến từ năm 2021 đến 2024, tiến độ chi tiết được xác định sau khi nhà đầu tư được lựa chọn. Thời hạn hoạt động của dự án không quá 50 năm, được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Vũ Vân Anh – Tấn Khoai