Quảng Nam: Phê duyệt giá đất cụ thể ở 3 dự án lớn trên địa bàn tỉnh

Theo đó, đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu phố chợ Điện Nam Bắc tại phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, do CTCP Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng – Quảng Nam làm chủ đầu tư, giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất là 2.000.000 đồng/m2.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư trung tâm thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức do CTCP Đầu tư phát triển địa ốc Quảng Nam làm chủ đầu tư, theo cơ cấu sử dụng đất thì diện tích đất khai thác để tính doanh thu là 42.066m2, gồm: đất ở khai thác và đất thương mại dịch vụ thời hạn 50.

Đối với đất ở có giá phê duyệt từ 2.300.000đ/m2 đến 4.510.000 đồng/m2 tùy theo mặt đường, vị trí; đất thuê 50 có giá thuê 1.008.275 đồng/m2.

Dự án Khu du lịch Sunrise Hội An Beach Resort tại phường Cửa Đại, thành phố Hội An, do CTCP Đầu tư và Quản lý khách sạn TNH Hội An làm chủ đầu tư, loại đất thương mại, dịch vụ thời hạn thuê đất đến tháng 6/2054. Diện tích thuê là 38.775m2.

Đơn giá đất thương mại dịch vụ của thời hạn 70 năm là 10.449.000 đồng/m2. Trường hợp thời hạn thuê đất nhỏ hơn 70 năm thì cơ quan Thuế chịu trách nhiệm căn cứ giá đất cụ thể của thời hạn 70 năm đã phê duyệt để xác định lại giá đất cụ thể theo thời hạn thuê đất. Hình thức thuê đất trả tiền hằng năm.

Vũ Vân Anh