Quảng Nam tìm chủ đầu tư dự án Khu dân cư Bình Ninh gần 60 tỷ

Lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu

Ngày 19/6, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, đơn vị đang mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc và phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn.

Dự án này lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật về đấu thầu. Nhà đầu tư trúng đấu thầu dự án tự bỏ vốn đầu tư và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư theo quy định hiện hành.

Dự án có tổng chi phí thực hiện gần 60 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 21 tỷ đồng.

Đây là tổng mức đầu tư sơ bộ dự kiến để các nhà đầu tư xem xét khả năng đảm bảo năng lực tài chính tham gia đấu thầu và làm cơ sở đánh giá sơ bộ năng lực tài chính, kinh nghiệm của nhà đầu tư.

Tổng chi phí thực hiện dự án nêu trên chỉ là dự kiến, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định, không sử dụng để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư trúng thầu; việc xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bất động sản - Quảng Nam tìm chủ đầu tư dự án Khu dân cư Bình Ninh gần 60 tỷ

Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam sắp có thêm khu dân cư mới.

Diện tích đầu tư khoảng 9,58ha. Quy mô, cơ cấu sản phẩm nhà ở, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án, sơ bộ phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh, phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư bàn giao cho địa phương.

Đường nội bộ có lòng đường rộng tối thiểu 7,5 m.

Dự án có mục tiêu đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo kết nối hạ tầng chung của khu vực theo quy hoạch chi tiết (1/500), quy hoạch phân khu (1/2.000) được phê duyệt, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu phục vụ đời sống người dân; phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị (nếu có), thiết kế nhà ở.

Thời hạn tiến độ dự án dự kiến từ 2022 đến 2024.

Thời hạn hoạt động của dự án không quá 50 năm (được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất); người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở được sử dụng ổn định lâu dài theo quy định của pháp luật về đất đai.

Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sai phạm

Trong khi đó, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, thông tin, khi trúng thầu, chủ đầu tư phải thực hiện ký cam kết tiến độ và ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án. Đồngthời, doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, đất đai, phòng chống cháy nổ, khớp nối hạ tầng; chỉ được triển khai thi công xây dựng sau khi hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đơn vị trúng thầu tổ chức xác định khu vực bắt buộc xây dựng nhà ở, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, quỹ đất để lại bàn giao cho địa phương quản lý, bố trí tái định cư cho các dự án khác trên địa bàn trong bước lập quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500), lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có), lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng…

Bất động sản - Quảng Nam tìm chủ đầu tư dự án Khu dân cư Bình Ninh gần 60 tỷ (Hình 2).

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Sau đó, doanh nghiệp trình cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền; thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật liên quan; lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án; thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở (thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công,…), cấp phép đầu tư xây dựng công trình tuân thủ theo quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường, kinh doanh bất động sản và các quy định có liên quan.

Chủ đầu tư chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, năm về tình hình thực hiện dự án và chế độ báo cáo thuế, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho phép; chấp hành các quy định của chính quyền địa phương.

Đáng lưu ý, nhà đầu tư chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở (ngoài khu vực bắt buộc xây dựng nhà ở trong dự án) sau khi đã được Sở Xây dựng thông báo bằng văn bản về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đạt yêu cầu, được cơ quan chức năng xác nhận đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng theo quy định.

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch đô thị, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản và nhà ở. Ngoài ra, chủ đầu tư phải bàn giao quỹ đất 3% cho địa phương để bố trí tái định cư cho các dự án đầu tư công trên địa bàn sau khi đã đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ thuật.

“Doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư được quy định trong pháp luật về xây dựng, nhà ở, đất đai, kinh doanh bất động sản. Đồng thời, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án, kinh doanh bất động sản tại dự án.

Không được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua bất động sản”, ông Quang nhấn mạnh.