Quảng Ngãi: Chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh với tổng vốn khoảng 884 tỷ đồng

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Công ty Cổ phần Hạ tầng và bất động sản Việt Nam khẩn trương thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, đất đai, an toàn lao động và các quy định khác có liên quan theo quy định; thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án.

Song song với đó, nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng chủ trương đầu tư được duyệt, đúng quy định pháp luật liên quan và các cam kết đã nêu tại hồ sơ chấp thuận nhà đầu tư và tuân thủ đầy đủ ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan nêu tại Báo cáo thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo tìm hiểu, dự án khu đô thị Bắc Sa Huỳnh là một trong những dự án khu đô thị thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án được quy hoạch thực hiện tại phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, với diện tích khoảng 38ha, có quy mô thiết kế trên 900 lô đất ở liên kế, đất ở biệt thự, đất xây dựng nhà ở thương mại,…với tổng vốn đầu tư khoảng 884 tỷ đồng.

Dự án được triển khai trong 5 năm, từ quý II/2022 – quý II/2023 là hoàn thành các thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho nhà đầu tư. Đến quý III/2023 – quý II/2027 là hoàn thành việc đầu tư xây dựng dự án, đưa công trình đi vào hoạt động.

Mục tiêu của dự án nhằm đầu tư xây dựng hoàn thiện khu đô thị theo quy hoạch chi tiết được duyệt và xây dựng nhà ở đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân; góp phần xây dựng đô thị hiện đại và tạo cảnh quan kiến trúc đẹp cho đô thị.

Vũ Vân Anh