Sẽ có khu dịch vụ du lịch và nhà ở Tây Nam núi Linh Trường rộng 452ha tại Thanh Hóa

Ranh giới lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu dịch vụ du lịch và nhà ở Tây Nam núi Linh Trường thuộc địa giới hành chính xã Hoằng Yến, xã Hoằng Hải, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa. Phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng xã Hoằng Hải và Hoằng Trường; phía Tây giáp đất canh tác và khu dân cư xã Hoằng Yến; phía Nam giáp khu dân cư và đất nông nghiệp xã Hoằng Hải; phía Bắc giáp núi Linh Trường, đất nông nghiệp và sông Lạch Trường.

Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 452 ha, trong đó diện tích xã Hoằng Yến 206 ha, xã Hoằng Hải 91 ha và xã Hoằng Trường 155 ha. Dân số khoảng 16.375 người.

Khu vực quy hoạch có tính chất là khu vực phát triển đô thị, dịch vụ du lịch, thể dục thể thao (các khu du lịch nghỉ dưỡng, các khu ở cao cấp kết hợp với các hoạt động thể thao, trung tâm tổ chức sự kiện, hội nghị, trung tâm thương mại, vui chơi, giải trí, văn hóa…) được đầu tư xây dựng mới, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Thời gian lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 không quá 9 tháng.

Được biết, trước đó UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã phê duyệt một số khu đô thị, dân cư tại huyện Hoằng Hóa.

Vào cuối năm 2021, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Newhouse City tại xã Hoằng Đức, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá với diện tích lập quy hoạch khoảng 246,01ha.

Vào cuối tháng 2/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư đô thị tại xã Hoằng Đồng với quy mô lập quy hoạch khoảng 61,55ha.

Mới đây, vào cuối tháng 3/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới tại xã Hoằng Quang, TP. Thanh Hoá và xã Hoằng Thịnh, xã Hoằng Lộc với diện tích quy hoạch khoảng 45,2ha.

Tố Vân