’Sức mạnh’ của bạch quả trong việc cải thiện trí nhớ