Tại sao PTTM căng da mặt là phương pháp ‘hồi sinh’ tuổi trẻ được ưa chuộng?