Thanh tra các công ty chứng khoán và hãng kiểm toán

Việc thanh tra này nằm trong kế hoạch hằng năm của Bộ Tài chính, tuy nhiên được Bộ đánh giá là nhiệm vụ quan trọng giai đoạn này khi thị trường tài chính gần đây có nhiều biến động.

Bộ Tài chính cho biết sẽ giám sát chặt các giao dịch chứng khoán có dấu hiệu bất thường, phối hợp với các Sở Giao dịch chứng khoán để đánh giá và kiểm tra với các giao dịch có dấu hiệu vi phạm quy định.

Bộ này cũng sẽ thực hiện theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra các đơn vị kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng và chú ý tới các hãng kiểm toán cho khách hàng có báo cáo tài chính sai lệch hoặc nhiều sai sót.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc từng cảnh báo rút giấy phép của hãng kiểm toán độc lập nếu phát hiện thiếu trách nhiệm, để xảy ra sai sót khi kiểm toán doanh nghiệp phát hành trái phiếu.

Qua quá trình kiểm tra, Bộ Tài chính cho biết vẫn có một số đơn vị đưa ý kiến trên báo cáo tài chính chưa phù hợp theo quy định của chuẩn mực kiểm toán, làm ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng thông tin, đặc biệt là với doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng.

Với hoạt động phát hành trái phiếu, Bộ cũng sẽ đẩy mạnh kiểm tra, đặc biệt là với hoạt động phát hành không có tài sản bảo đảm. Bên cạnh đó, cơ quan này sẽ khẩn trương rà soát vướng mắc, bất cập quy định pháp luật chứng khoán, các Nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và các quy định liên quan…

Quỳnh Trang