Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí tại Đảng bộ Vietcombank – chi nhánh Thành Công

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là những phẩm chất cơ bản trong hệ thống quan điểm đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính Người là tấm gương mẫu mực về thực hành những chuẩn mực đạo đức đó.

Trong bối cảnh hiện nay, nhận thức sâu sắc để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn là việc làm có ý nghĩa quan trọng đối với thanh niên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đang trở thành một trong những yêu cầu bức thiết, nhiệm vụ quan trọng, tiêu chuẩn không thể thiếu mà mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên phải rèn luyện, thực hiện trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày.

Thấm nhuần tư tưởng của Bác, trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2021, thực hiện chủ đề công tác “Năm tiết kiệm”, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công đã tích cực chủ động vào cuộc với những giải pháp quyết liệt và mục tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực, phấn đấu đạt mục tiêu tiết kiệm từ 5% trở lên.

Trụ sở Vietcombank Thành Công tại số 01 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Trụ sở Vietcombank Thành Công tại số 01 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.

Thứ nhất, trong tiết kiệm sức lao động, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc sử dụng các công nghệ hiện đại trong việc xử lý tác nghiệp cũng nhưng trong công tác bán hàng, bố trí sắp xếp lao động khoa học hợp lý, nhằm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và thu nhập của người lao động. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, số lượng lao động của Chi nhánh đã được sắp xếp, tinh gọn, hiệu quả kinh doanh/ mỗi cán bộ đã được nâng cao qua từng năm.

Thứ hai, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công cũng đưa ra các giải pháp nhằm tiết kiệm thời gian lao động hiệu quả như việc xây dựng cụ thể, chi tiết kế hoạch để tổ chức hoạt động kinh doanh hàng ngày, hàng tháng, quý. Ngay từ đầu năm, Vietcombank Thành Công luôn xác định rõ các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự báo sát những khó khăn và diễn biến phức tạp của thị trường, để từ đó xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh phù hợp, điều hành linh hoạt theo chỉ đạo của Hội sở chính và phấn đấu đạt 100% kế hoạch đặt ra. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ nhân viên về việc thực hiện đúng nội quy lao động, tuân thủ giờ giấc làm việc cũng được Chi nhánh quan tâm chỉ đạo và đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp của Chi nhánh.

Thứ ba, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công đã đặc biệt chú trọng triển khai và gắn các nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua với những chỉ tiêu cụ thể, thiết thực. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm: tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, tiết kiệm văn phòng phẩm, tiết kiệm chi phí thông tin, liên lạc, tiết kiệm chi phí đi lại, có khen thưởng, động viên, biểu dương, nhân rộng và lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm sáng tạo,…

Thứ tư, thực hành tiết kiệm chống lãng phí để tích cực hỗ trợ và chia sẻ khó khăn với khách hàng. Tích cực thực hành tiết kiệm chống lãng phí để có điều kiện hỗ trợ khách hàng tốt hơn, Vietcombank Thành Công luôn tiên phong chủ động trong các hoạt động hỗ trợ khách hàng trong kinh doanh và tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội trong năm qua.

Nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của chi nhánh từ năm 2020, Vietcombank Thành Công thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ đối với nhiều khách hàng bao gồm pháp nhân và cá nhân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ngoài ra, ngay từ những ngày đầu hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ và Ủy ban TW MTTQ Việt Nam nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, toàn chi nhánh Vietcombank Thành Công đã tham gia nhiều chương trình ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19: Triệu Túi An Sinh, các chương trình quyên góp bằng tiền, hiện vật,…

Trong năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng không nhỏ từ dịch bệnh COVID-19, song lãnh đạo và toàn thể cán bộ, đảng viên, Chi nhánh đã đoàn kết, đồng tâm nhất trí thi đua lao động kinh doanh, tăng cường công tác quản trị chi phí, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố, bảo đảm tiết kiệm và không có phòng ban nào trong Chi nhánh bị tăng chi phí.

Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã trở thành nhân tố quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng của chi nhánh. Với sự chủ động, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cùng những giải pháp quyết liệt, hiệu quả và sự gương mẫu tích cực, đoàn kết quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện, cán bộ, đảng viên, người lao động Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công có thể tự hào về những kết quả đã được trong việc học tập và làm theo Bác, thực hiện tốt phong trào thực hành tiết kiệm chống lãng phí, góp phần xây dựng Ngân hàng ngày càng phát triển bền vững.