Tiêm nhắc vắc-xin Viêm não Nhật Bản và những điều bố mẹ lưu ý