Tiêm vắc xin Covid-19 mới biết có thai có ảnh hưởng thai nhi không?