Tiêm vắc xin cúm giảm nguy cơ bệnh nặng do Covid-19