Tp.HCM sẽ khởi công xây mới 14 chung cư cũ trong năm 2022

Tại Hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Sở Xây dựng thành phố diễn ra mới đây, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM cho biết, trong năm 2022 khởi công xây mới cho bằng được 14 chung cư cũ cấp D.

“Phải phấn đấu khởi công cho bằng được 14 chung cư cũ cấp D. Chúng ta kéo dài quá lâu, nguyên một nhiệm kỳ chúng ta chưa làm được chung cư nào. Đây là một nội dung trọng điểm trong năm 2022”, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM nhấn mạnh.

Giai đoạn 2015-2020, Tp.HCM đặt kế hoạch cải tạo, xây dựng lại 237 trên tổng số 474 chung cư cũ, trong đó có 15 chung cư cấp D. Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM về kết quả cải tạo, đầu tư xây dựng mới chung cư cũ trước năm 1975, trong 9 tháng từ đầu năm 2021, Sở đã di dời 6 chung cư với 333 hộ dân, di dời dở dang 5 chung cư với 303/566 hộ dân, phá dỡ được 4 chung cư cấp D.

Sở Xây dựng Tp.HCM phải tiếp tục theo dõi, đôn đốc UBND các quận, huyện có liên quan đẩy nhanh tiến độ di dời người dân; khẩn trương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sắp xếp, bố trí nguồn vốn để triển khai.

Trong năm 2022, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Lê Hòa Bình cũng đề nghị Sở Xây dựng thành phố chủ động thúc đẩy các dự án đầu tư xây dựng mới, ứng dụng công nghệ, liên thông dữ liệu về cấp phép xây dựng và quản lý hạ tầng kỹ thuật, tránh trường hợp cùng 1 thủ tục phải nộp nhiều lần khi đi nhiều sở khác nhau.