Tự theo dõi sức khoẻ tại nhà khi mắc COVID-19

Bộ Y tế đưa ra hướng dẫn cho người mắc COVID-19 có thể tự chăm sóc sức khoẻ tại nhà.

Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà.
Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà
Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà
Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà
Danh mục thuốc điều trị ngoại trú người mắc COVID-19