Tuyên Quang: Danh nghĩa “chống sạt lở”, ồ ạt đổ thải xâm lấn sông Lô

Có đúng quy trình ?

Ngày 25.6.2019, ông Phạm Văn Lương thời điểm đó là Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương (hiện là Phó Chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra Tỉnh uỷ Tuyên Quang) ký văn bản số 1377/UBND-GT đồng ý cho Công ty TNHH Tỉnh Đào đắp đất đá, chống sạt lở bờ sông Lô trên địa bàn xã Vân Sơn.

Tuy nhiên, việc đổ đất đá chống sạt lở tại đây không hề có các phương án đi kèm thể hiện diện tích, khối lượng, thời gian cho phép.

Từ đó, nhờ “lá bùa” là văn bản số 1377, đất đá, phế thải xây dựng đã được công khai đổ không kiểm soát xuống lòng sông Lô trên danh nghĩa “chống sạt lở” mà không vấp phải sự kiểm tra, xử lý nào từ các cơ quan chức năng trong thời gian dài.

Được biết để thực hiện một dự án chống sạt lở bờ sông, chân đê yêu cầu một quy trình rất chặt chẽ từ đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án thực hiện, chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt từ các cấp cho thẩm quyền.