Ủy ban Kinh tế đề nghị làm rõ điều kiện để được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Tại kỳ họp bất thường của Quốc hội sáng ngày 4/1, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Theo báo cáo, đa số ý kiến các Ủy ban được phân công thẩm tra tán thành về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung dự án Luật nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và quy trình, thủ tục để thúc đẩy đầu tư, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; thể chế hóa các văn kiện của Đảng và thực hiện các nghị quyết của Quốc hội.

Đối với Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP) (Điều 2 dự thảo Luật), Đối với Luật Đấu thầu (Điều 4 dự thảo Luật), Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (Điều 7 dự thảo Luật), Luật Thi hành án dân sự (Điều 8 dự thảo Luật) về cơ bản đều nhận đa số ý kiến tán thành về những nội dung sửa đổi, bổ sung như dự thảo Luật.

Ủy ban Kinh tế đề nghị làm rõ điều kiện để được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. (Ảnh: QH)

Riêng với Luật Đầu tư (Điều 3 dự thảo Luật), Ủy ban Kinh tế cho rằng: Đa số ý kiến Ủy ban Pháp luật (cơ quan chịu trách nhiệm thẩm tra về nội dung) tán thành sự cần thiết nghiên cứu, sửa đổi nội dung liên quan đến hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại (sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư số 65/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở).

Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ tổng kết, đánh giá kỹ hơn thực tiễn thi hành Luật, làm rõ vướng mắc nào xuất phát từ quy định của Luật, vướng mắc nào do các nguyên nhân khác để đề xuất giải pháp khắc phục phù hợp. Việc sửa đổi cần bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, khả thi, tháo gỡ được các vướng mắc thực tế hiện nay; đồng thời, bảo đảm quản lý chặt chẽ đất đai, phòng ngừa việc trục lợi chính sách; bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật.