Viêm gan B, u gan và các kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán, điều trị