Xin thêm thời gian sử dụng gói vay 15.000 tỉ đồng

Xin thêm thời gian sử dụng gói vay 15.000 tỉ đồng - ảnh 1
Dự án Nhà ở xã hội Vĩnh Lộc A xây dựng nhiều năm chưa xong khiến người mua bức xúc

ĐÌNH SƠN

Trong báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng về chương trình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn TP.HCM, UBND TP.HCM cho biết, theo kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, thành phố dự kiến phát triển thêm khoảng 2,5 triệu m2 sàn xây dựng nhà ở xã hội (tương đương khoảng 35.000 căn hộ). Giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến phát triển khoảng 4,08 triệu m2 sàn nhà ở xã hội (tương đương khoảng 58.000 căn hộ).

Tuy nhiên, thời gian thực hiện thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội còn kéo dài, chính sách đầu tư chưa thật sự thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia. Nguồn vốn dài hạn với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ các chủ đầu tư vay thực hiện dự án nhà ở xã hội cho các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội vay mua nhà chưa kịp thời, chưa đáp ứng được nhu cầu.

Khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư, quy hoạch, nhà ở, đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản, quản lý, sử dụng tài sản công, đấu thầu… Thủ tục thực hiện phải qua nhiều cơ quan, đơn vị dẫn đến thời gian triển khai thực hiện dự án kéo dài.

Do đó, UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương ban hành văn bản hướng dẫn, thống nhất quy trình thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở nói chung và nhà ở xã hội nói riêng theo hướng cắt giảm hoặc liên thông các thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, chi phí thực hiện trong hoạt động đầu tư xây dựng. Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp, nhà ở cho thuê, nhằm tạo thêm nguồn cung về nhà ở cho các đối tượng công nhân người lao động có thu nhập thấp.

n

Ngoài ra cần điển hình hóa thiết kế nhà ở xã hội được thẩm định thiết kế cơ sở và cấp phép xây dựng để triển khai xây dựng hàng loạt, góp phần giảm thời gian thực hiện thủ tục đầu tư và giá thành căn hộ.

Cho phép thành phố quyết định hình thức thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2 ha đến dưới 10 ha. Bố trí vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam để thực hiện chính sách nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở năm 2014, để cho các doanh nghiệp vay để đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

Đồng thời UBND TP.HCM kiến nghị Chính phủ cho phép kéo dài thời gian hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp và cá nhân, hộ gia đình được vay theo Nghị quyết số 11/NQ- CP ngày 30.1.2022 của Chính phủ đến hết năm 2025, thay vì chỉ đến ngày 31.12.2023 như hiện nay.