“Xóa nghèo ở mọi chiều cạnh, cho mọi người, ở mọi nơi, mọi thời điểm”

Hà Nội – Chiều 28.2, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giảm nghèo giữa Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và giới thiệu dự án UNDP-MOLISA-DFAT: “Xây dụng chương trình và tư vấn chính sách về giảm nghèo đa chiều và bền vững, giai đoạn 2021-2023″ đã được tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Văn Thanh đánh giá cao sự hợp tác giữa Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), UNDP.

Thứ trưởng Thanh ghi nhận: “Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18.1.2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2025, Bộ LĐTBXH mong muốn tăng cường hợp tác song phương, đa phương với các đối tác quốc tế nhằm thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững. Qua đó, Bộ LĐTBXH hy vọng tiến tới mục tiêu xóa nghèo ở mọi chiều cạnh, cho mọi người, ở mọi nơi, mọi thời điểm”.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có nhiều điểm cốt lõi rất mới so với giai đoạn 2016-2020 trước đây. Chương trình thực hiện chiến lược tập trung đầu tư vào con người, trực tiếp là đầu tư, nâng cao năng lực người nghèo; xác định rõ nguyên nhân nghèo để giải quyết căn cơ, triệt để những vấn đề của người nghèo, vùng lõi nghèo.

Phương thức hỗ trợ người nghèo cũng thay đổi. Sẽ chuyển từ hỗ trợ riêng lẻ theo hộ gia đình sang tập trung hỗ trợ theo các mô hình tổ chức sản xuất phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, nhu cầu của hộ nghèo. Việc này thông qua xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch…

Qua đó, nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống và thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho người nghèo. Góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế và mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, tập trung hỗ trợ người nghèo giải quyết những vấn đề quan trọng nhất với họ như sinh kế, học nghề, việc làm, có thu nhập ổn định. Bổ sung một số dự án, tiểu dự án, nội dung mới ở vùng nghèo, vùng khó khăn như phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, hỗ trợ nhà ở, cải thiện dinh dưỡng, truyền thông nhân rộng sáng kiến giảm nghèo và khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng nghèo.

Ông Tô Đức – Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo ký kết hợp tác với Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam. Ảnh: Lương Hạnh.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie cho biết: “Australia cam kết hỗ trợ tăng trưởng bền vững và bao trùm ở Việt Nam. Quan hệ đối tác UNDP-MOLISA chính thức ra mắt hôm nay là một phần trong cam kết của Australia. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác này vì nhờ đó chúng tôi có thể khuyến nghị Việt Nam nghiên cứu, xây dựng, thực hiện các giải pháp sáng tạo, đổi mới về giảm nghèo bền vững”.

Dự án UNDP-MOLISA-DFAT: “Xây dựng chương trình và tư vấn chính sách về giảm nghèo đa chiều và bền vững, giai đoạn 2021-2023″ đã hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ LĐTBXH.

Trưởng Đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam Caitlin Wiesen cho biết: “Dự án này thể hiện cam kết của UNDP trong việc hỗ trợ Bộ LĐTBXH hiện thực hóa tầm nhìn Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Các giải pháp sáng tạo mà chúng tôi đã được thử nghiệm thành công sẽ được áp dụng rộng rãi hơn, giúp đạt được mục tiêu của Chương trình mục tiêu Quốc gia là giảm một nửa số hộ nghèo và cận nghèo năm 2025″.