Chi tiết hồ sơ, thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân khi sang tên sổ đỏ

Dưới đây là hồ sơ, thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân khi sang tên sổ đỏ được cập nhật theo quy định mới nhất.

Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân gồm các giấy tờ sau:

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu;

– Bản sao giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân phù hợp với thông tin đã khai trên tờ khai thuế;

– Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà hoặc quyền sở hữu các công trình trên đất và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản sao;

– Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản.

– Đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản, hợp đồng chuyển nhượng bất động sản thay thế bằng bản sao giấy tờ pháp lý chứng minh quyền được nhận thừa kế, quà tặng.

– Tài liệu xác định đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có).

Thủ tục nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân

Thời hạn nộp hồ sơ

– Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không có thỏa thuận bên nhận chuyển nhượng là người nộp thuế thay cho bên chuyển nhượng thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực.

– Nếu hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (30 ngày kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho có hiệu lực).

– Trường hợp cá nhân nhận chuyển nhượng nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là thời điểm cá nhân nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế.

Địa điểm nộp hồ sơ

Nơi nộp hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân là bộ phận một cửa cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương) hoặc Chi cục Thuế cấp huyện đối với một số địa phương.

Thời hạn nộp thuế

Theo thông báo nộp thuế của cơ quan thuế.

Nguồn báo laodong.vn